Eric de Cock
Fotograaf / Photographer

Copyright

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Eric de Cock. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat niets van deze website zomaar gebruikt mag worden. Toestemming van fotograaf Eric de Cock is nodig.

De fotograaf heeft als maker van de foto het auteursrecht op grond van de Auteurswet 1912. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en / of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf. In ruil voor die toestemming vraagt de fotograaf meestal een vergoeding. Stuur een e-mail aan studio@ericdecock.nl voor meer informatie.

 

 

 

No photograph on this page may be duplicated or published in any way (electronically, mechanically or any other way) without permission in writing by
Eric de Cock.

Alle foto's op deze site © Eric de Cock, behalve Vrouw in rood en Boom in mist © Eric de Cock / Petra Marion Smit

 

Ontwerp Schmucki Design Ontwerp: Schmucki Design (V13 - March 2013)